Close

Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności

Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności (PESEL) to system informatyczny, który jest wykorzystywany w Polsce do prowadzenia ewidencji ludności. PESEL umożliwia identyfikację i śledzenie danych osobowych obywateli, takich jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, płeć oraz numer PESEL. System PESEL został wprowadzony w Polsce w 1979 roku i był jednym z pierwszych systemów identyfikacyjnych w Europie Wschodniej. Wraz z wprowadzeniem PESEL-u w Polsce, każdy obywatel otrzymał unikalny 11-cyfrowy numer identyfikacyjny, który jest przypisany do danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, a także numeru dokumentu tożsamości. PESEL jest wykorzystywany w Polsce do wielu celów, takich jak składanie wniosków o dokumenty tożsamości, rejestrację pojazdów, otwieranie rachunków bankowych, ubieganie się o różne świadczenia społeczne i ubezpieczenia, a także do celów statystycznych. Wraz z rozwojem technologii informacyjnej, system PESEL został zintegrowany z innymi systemami informatycznymi, takimi jak Centralny Rejestr Ludności, Krajowy Rejestr Karny czy systemy informatyczne urzędów skarbowych. System PESEL jest również wykorzystywany do prowadzenia badań demograficznych, jak również do analiz społeczno-ekonomicznych.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close