Close

IoT

IoT to skrót od Internetu Rzeczy (Internet of Things), co oznacza sieć połączonych ze sobą urządzeń i przedmiotów, które mogą przesyłać i odbierać dane z sieci internetowej. Urządzenia te są wyposażone w sensory, moduły komunikacyjne oraz oprogramowanie, które umożliwia im zbieranie i przesyłanie danych w czasie rzeczywistym. IoT pozwala na łączenie urządzeń, które wcześniej nie miały ze sobą bezpośredniego połączenia, co umożliwia wykonywanie zautomatyzowanych czynności, takich jak automatyczne sterowanie oświetleniem, ogrzewaniem czy klimatyzacją w domu lub biurze. W przemyśle IoT umożliwia monitorowanie i kontrolowanie maszyn, dzięki czemu możliwe jest przewidywanie awarii i planowanie konserwacji. IoT jest również wykorzystywane w dziedzinach takich jak transport, medycyna, rolnictwo, energetyka czy miasta inteligentne. W transporcie IoT umożliwia śledzenie floty pojazdów, monitorowanie zużycia paliwa oraz przewidywanie czasów dostaw. W medycynie IoT umożliwia zdalne monitorowanie pacjentów i przesyłanie wyników badań. W rolnictwie IoT pozwala na monitorowanie warunków atmosferycznych i glebowych, co umożliwia precyzyjne planowanie i prowadzenie upraw. IoT przyczynia się do rozwoju tzw. smart cities czyli miast inteligentnych, które wykorzystują technologie informacyjne i komunikacyjne do poprawy jakości życia mieszkańców oraz efektywności działania miasta. Przykładami zastosowań IoT w smart cities są inteligentne systemy oświetleniowe, zarządzanie ruchem drogowym czy systemy monitorowania jakości powietrza.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close