Close

TCP/IP

Ten protokół sieciowy określa sposób przesyłania danych w sieciach komputerowych, w tym w Internecie. Protokół TCP/IP jest zbiorem reguł i procedur, które pozwalają na przesyłanie danych między urządzeniami w sieci.

TCP/IP składa się z dwóch protokołów warstwy sieciowej: Transmission Control Protocol (TCP) i Internet Protocol (IP). IP jest odpowiedzialny za dostarczanie pakietów danych między urządzeniami w sieci, a TCP odpowiada za upewnienie się, że dane są przesyłane bez błędów i w odpowiedniej kolejności. Protokół TCP/IP działa na zasadzie modelu OSI (Open Systems Interconnection), który dzieli proces przesyłania danych na siedem warstw. TCP/IP obejmuje pierwsze cztery warstwy modelu OSI, a mianowicie: warstwę fizyczną, łącza danych, sieciową i transportową.

Warstwa fizyczna określa sposób fizycznego przesyłania sygnałów między urządzeniami w sieci, takich jak kable lub sygnały radiowe. .

Warstwa łącza danych określa sposób, w jaki dane są przesyłane między urządzeniami, włącznie z kontrolą błędów i detekcją kolizji.

Warstwa sieciowa jest odpowiedzialna za dostarczanie pakietów danych między różnymi sieciami.

Warstwa transportowa określa sposób przesyłania danych między aplikacjami na różnych urządzeniach w sieci.

Protokół TCP/IP jest obecnie podstawowym protokołem używanym w Internecie i w większości sieci LAN i WAN. Dzięki swojej uniwersalności i łatwości integracji z różnymi urządzeniami, TCP/IP umożliwia komunikację między urządzeniami o różnych systemach operacyjnych i architekturach.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close