Close

Maska

Maska, w kontekście sieci komputerowych, to wartość numeryczna, która określa, które bity w adresie IP są częścią adresu sieci, a które są częścią adresu hosta. Maska jest wykorzystywana w procesie kierowania ruchem sieciowym, ponieważ określa, które urządzenia znajdują się w tej samej sieci, a które są poza nią.

Maska składa się z 32 bitów (dla adresu IP w wersji 4) i jest zapisana w notacji dziesiętnej lub binarnej. W notacji dziesiętnej, maska może mieć postać czterech liczb oddzielonych kropkami, na przykład 255.255.255.0. W notacji binarnej, maska jest zapisana jako 32-bitowa liczba binarna, w której wszystkie bity adresu sieci są ustawione na wartość 1, a bity adresu hosta są ustawione na wartość 0.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close