Close

Tryb awaryjny

Tryb awaryjny to tryb pracy systemu operacyjnego, w którym uruchamia się tylko minimalny zestaw niezbędnych sterowników i usług, umożliwiający użytkownikowi diagnozowanie i naprawianie problemów z systemem operacyjnym. Tryb awaryjny jest często używany, gdy system operacyjny ma problemy z uruchomieniem w trybie normalnym, na przykład w przypadku wystąpienia poważnego błędu systemu lub uszkodzenia plików systemowych. W trybie awaryjnym system operacyjny uruchamia się z minimalnymi sterownikami i usługami, co umożliwia użytkownikowi dokładne zdiagnozowanie i naprawienie problemów. W trybie awaryjnym użytkownik może wykonywać różne czynności, takie jak usuwanie złośliwego oprogramowania, naprawianie błędów systemowych, przywracanie systemu do wcześniejszego punktu przywracania, wykonywanie kopii zapasowych danych, itp. Tryb awaryjny jest dostępny w większości systemów operacyjnych, takich jak Windows, macOS, Linux, itp. W celu uruchomienia trybu awaryjnego zazwyczaj należy wcisnąć odpowiedni klawisz lub kombinację klawiszy podczas uruchamiania systemu operacyjnego.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close