Close

Wielowątkowość

Wielowątkowość (ang. multithreading) to technika programowania, w której jednocześnie wykonuje się wiele wątków w ramach jednego procesu lub programu. Wielowątkowość pozwala na zwiększenie wydajności systemów komputerowych, ponieważ umożliwia jednoczesne wykonywanie wielu operacji bez konieczności czekania na ukończenie jednej operacji przed przystąpieniem do kolejnej. Wielowątkowość jest szczególnie przydatna w przypadku programów, które wykonują dużo operacji wejścia/wyjścia, ponieważ wtedy można wykorzystać czas oczekiwania na zakończenie operacji wejścia/wyjścia przez jedną część programu do wykonania innych operacji przez inne wątki. Innymi słowy, podczas gdy jeden wątek czeka na zakończenie operacji wejścia/wyjścia, inny wątek może wykonywać obliczenia. Wielowątkowość jest wykorzystywana w wielu dziedzinach, w tym w grach komputerowych, aplikacjach internetowych, bazach danych i systemach operacyjnych. Większość współczesnych procesorów i systemów operacyjnych wspiera wielowątkowość i umożliwia jednoczesne wykonywanie wielu zadań.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close