Close

Odinstalowanie aplikacji

Aby odinstalować aplikację z urządzenia, wykonaj następujące kroki w zależności od systemu operacyjnego:

Na systemie Android:

  1. Przejdź do ustawień urządzenia.
  2. Wybierz opcję "Aplikacje" lub "Aplikacje i powiadomienia", w zależności od wersji systemu.
  3. Znajdź i wybierz aplikację, którą chcesz odinstalować.
  4. Wybierz opcję "Odinstaluj" lub "Usuń" i potwierdź swoją decyzję.

Na systemie iOS (iPhone/iPad):

  1. Na ekranie głównym dotknij i przytrzymaj ikonę aplikacji, którą chcesz odinstalować.
  2. Po chwili ikony zaczną się trząść, a pojawi się ikona "X" w prawym górnym rogu ikony aplikacji.
  3. Dotknij ikonę "X" przy aplikacji, którą chcesz usunąć.
  4. Potwierdź decyzję, jeśli zostaniesz poproszony o to.

Pamiętaj, że odinstalowanie aplikacji spowoduje usunięcie jej z urządzenia, wraz z danymi i ustawieniami związanymi z nią. Upewnij się, że chcesz permanentnie usunąć daną aplikację przed wykonaniem tego kroku.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close