Close

S.M.A.R.T.

S.M.A.R.T. to skrót od Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology, czyli technologii samo-monitorowania, analizy i raportowania. Jest to standardowy mechanizm, stosowany w dyskach twardych i innych urządzeniach pamięci masowej, służący do diagnostyki i raportowania o bieżącym stanie urządzenia.

Za pomocą tejże technologii S.M.A.R.T. można monitorować parametry takie jak temperatura, liczba błędów odczytu/zapisu, liczba realokowanych sektorów, liczba cykli zapisu/odczytu i wiele innych. Te parametry są zbierane przez dysk twardy w czasie rzeczywistym i mogą być odczytywane przez oprogramowanie diagnostyczne lub narzędzia systemowe.

Używając tej funkcjonalności użytkownicy mogą zidentyfikować problemy z dyskiem twardym, takie jak niski poziom wydajności, co może sugerować, że dysk jest na końcu swojego cyklu życia. Dzięki temu użytkownik może podjąć odpowiednie kroki w celu zapobieżenia awarii dysku i utracie danych.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close