Close

Model OSI

Model OSI (Open Systems Interconnection) to teoretyczny model sieci komputerowych opracowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Model OSI składa się z 7 warstw, które reprezentują różne funkcje i procesy zachodzące w sieci komputerowej. Każda z tych warstw odpowiada za określone zadania i zapewnia niezależność pomiędzy warstwami.

Warstwy modelu OSI:

  1. Fizyczna - ta warstwa zajmuje się transmisją sygnału między urządzeniami sieciowymi. Obejmuje to przesyłanie bitów przez kable, światłowody lub fale radiowe.
  2. Łącza danych - ta warstwa odpowiada za przesyłanie pakietów danych między urządzeniami w tej samej sieci. Obejmuje to kontrolę błędów i zarządzanie przepustowością.
  3. Sieciowa - ta warstwa zajmuje się przesyłaniem pakietów między różnymi sieciami. Obejmuje to adresowanie IP, routing i kontrolę przeciążenia.
  4. Transportowa - ta warstwa zapewnia niezawodny przesył danych między aplikacjami na różnych urządzeniach. Obejmuje to protokoły takie jak TCP i UDP.
  5. Sesyjna - ta warstwa umożliwia nawiązywanie, utrzymywanie i zakończenie sesji między aplikacjami na różnych urządzeniach.
  6. Prezentacyjna - ta warstwa odpowiada za formatowanie danych i zapewnienie zgodności między różnymi systemami i protokołami.
  7. Aplikacyjna - ta warstwa zapewnia interfejs dla aplikacji użytkownika i umożliwia dostęp do różnych usług, takich jak poczta elektroniczna, przeglądarki internetowe i klienty poczty.

Model OSI jest ważnym narzędziem do projektowania, implementacji i zarządzania sieciami komputerowymi. Dzięki temu modelowi można lepiej zrozumieć, jakie procesy i funkcje zachodzą w sieci, co ułatwia rozwiązywanie problemów i dostosowywanie sieci do potrzeb użytkowników.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close