Close

Komunikacja

W informatyce, komunikacja to proces wymiany danych lub informacji pomiędzy różnymi systemami komputerowymi lub aplikacjami. Może to być realizowane na różne sposoby, w zależności od potrzeb i celów: Protokoły komunikacyjne: służą do ustalenia standardów i zasad wymiany informacji pomiędzy różnymi systemami lub urządzeniami, np. protokół TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP itp. Interfejsy programowania aplikacji (API): umożliwiają tworzenie połączenia między aplikacjami lub systemami, umożliwiając im współpracę i wymianę danych. Usługi sieciowe: to aplikacje lub systemy, które udostępniają swoje zasoby lub funkcjonalność innym systemom lub aplikacjom za pomocą sieci. Komunikacja człowiek-komputer: odnosi się do interakcji pomiędzy użytkownikiem a systemem komputerowym, np. za pomocą interfejsów graficznych, klawiatury, myszy, głosowych poleceń itp. W każdym przypadku, kluczowe jest zapewnienie efektywnej, bezpiecznej i niezawodnej komunikacji, która pozwoli na wymianę danych lub informacji w sposób zrozumiały i bezbłędny.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close