Close

Rodzaje kopii zapasowych

W zależności od sposobu wykonywania, rodzaju przechowywania i celu, jaki mają spełniać rozróżniamy kopie zapasowe.

  • Pełna kopia zapasowa - wykonuje pełną kopię wszystkich plików i folderów przechowywanych na dysku twardym lub w innych miejscach, w tym również systemu operacyjnego i programów. W przypadku awarii lub utraty danych, pełna kopia zapasowa umożliwia przywrócenie wszystkich plików.
  • Kopie zapasowe inkrementalne - wykonuje kopię zmienionych od czasu ostatniej kopii plików, dzięki czemu oszczędza miejsce na dysku, a także skraca czas wykonania kopii. Pozwala przywrócić dane do momentu wykonania ostatniej pełnej kopii zapasowej.
  • Kopie zapasowe różnicowe - wykonuje kopię zmienionych od czasu ostatniej pełnej kopii zapasowej, ale w odróżnieniu od inkrementalnej, ta kopia zawiera wszystkie zmiany dokonane od ostatniej pełnej kopii, a nie tylko od ostatniej różnicowej. Pozwala przywrócić dane do momentu wykonania ostatniej pełnej kopii zapasowej lub ostatniej różnicowej.
  • Lokalne kopie zapasowe - przechowywane na dysku twardym lub w pamięci masowej wewnętrznej, w pobliżu komputera lub serwera, z którego wykonano kopię. Te kopie zapasowe są łatwe w użyciu i szybkie do przywrócenia danych.
  • Kopie zapasowe zdalne - przechowywane na zdalnych serwerach lub w chmurze, zwykle za pomocą usług backupowych lub aplikacji, które umożliwiają zdalny dostęp. Te kopie zapasowe są bezpieczniejsze niż lokalne, ponieważ w przypadku awarii lub uszkodzenia lokalnych nośników, dane pozostają bezpieczne.
  • Kopie zapasowe hybrydowe - łączą w sobie cechy lokalnych i zdalnych kopii zapasowych, dzięki czemu zapewniają ochronę przed uszkodzeniem zarówno lokalnych, jak i zdalnych kopii zapasowych. Na przykład, hybrydowa kopia zapasowa może być przechowywana lokalnie i jednocześnie synchronizowana z chmurą.
  • Kopie zapasowe na taśmach - używane w większych firmach lub instytucjach, które przechowują duże ilości danych. Taśmy zapewniają wydajne i tanie przechowywanie danych, ale są bardziej podatne na uszkodzenia niż dyski twarde.
  • Kopie zapasowe na dyskach i nośnikach zewnętrznych - są to kopie zapasowe przechowywane na nośnikach zewnętrznych.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close