Close

SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) to protokół internetowy służący do przesyłania poczty elektronicznej w sieciach komputerowych. SMTP jest standardem, który określa zasady przekazywania wiadomości email między serwerami pocztowymi, a także między klientem pocztowym a serwerem pocztowym. Protokół SMTP jest używany przez większość systemów pocztowych na całym świecie. W ramach protokołu SMTP, wiadomość email jest przesyłana pomiędzy klientem pocztowym a serwerem pocztowym w postaci tekstowej. Na początku sesji SMTP, klient pocztowy nawiązuje połączenie z serwerem pocztowym, po czym przekazuje mu adres nadawcy, adres odbiorcy i treść wiadomości. Serwer pocztowy przekazuje następnie wiadomość do serwera pocztowego odbiorcy, aż do momentu jej doręczenia. Protokół SMTP jest podstawowym protokołem używanym w transporcie poczty elektronicznej. Oprócz SMTP, istnieją również inne protokoły związane z pocztą elektroniczną, takie jak POP3 i IMAP, które umożliwiają odbieranie wiadomości email z serwera pocztowego.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close