Close

Uwierzytelnianie

Uwierzytelnianie, z angielskiego "authentication", jest to proces weryfikacji tożsamości użytkownika lub urządzenia, aby potwierdzić, czy ma on dostęp do określonych zasobów, systemów lub usług.

W kontekście systemów informatycznych, uwierzytelnianie odbywa się poprzez prośbę o dostarczenie identyfikatora (np. nazwa użytkownika) oraz pewnego rodzaju dowodu tożsamości (np. hasło, kod, odcisk palca itp.). System porównuje te informacje z zapisanymi w swojej bazie danych, aby potwierdzić, czy dane uwierzytelniające są prawidłowe i czy użytkownik jest uprawniony do dostępu.

Istnieje wiele metod uwierzytelniania, które różnią się poziomem bezpieczeństwa i złożoności. Niektóre powszechnie stosowane metody to:

  1. Hasła: Użytkownik podaje unikalne hasło, które powiązane jest z jego kontem. Weryfikacja polega na porównaniu wprowadzonego hasła z zapisanym w bazie danych.

  2. Dwuskładnikowe uwierzytelnianie: Oprócz hasła, użytkownik dostarcza dodatkowy czynnik uwierzytelniający, takie jak kod generowany na urządzeniu mobilnym, token fizyczny lub odcisk palca. Wymaga to posiadania czegoś, co użytkownik zna (hasło) i czegoś, co użytkownik posiada (np. telefon).

  3. Certyfikaty cyfrowe: Wykorzystują one klucze kryptograficzne do uwierzytelniania użytkownika. Użytkownik posiada prywatny klucz, który jest używany do podpisania cyfrowego żądania uwierzytelnienia, a serwer weryfikuje podpis przy użyciu publicznego klucza.

  4. Biometria: Uwierzytelnianie oparte na cechach biometrycznych, takich jak odcisk palca, skan twarzy, czy rozpoznawanie głosu.

  5. Single Sign-On (SSO): Użytkownik loguje się raz, a następnie może uzyskać dostęp do wielu systemów lub usług bez konieczności ponownego wprowadzania danych uwierzytelniających.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close