Close

Atak cybernetyczny

Atak cybernetyczny to próba nieautoryzowanego dostępu do danych, systemów informatycznych lub sieci komputerowych, w celu zniszczenia, zmiany lub kradzieży informacji. Ataki cybernetyczne mogą mieć różne formy i metody, a ich celem jest zazwyczaj wykorzystanie słabości lub podatności systemów informatycznych, aby uzyskać nieuprawniony dostęp lub zaszkodzić organizacji lub użytkownikowi.

Wśród ataków cybernetycznych możemy wyróżnić następujące:

  • Phishing: metoda oszustwa, w której cyberprzestępca podszywa się pod zaufaną osobę lub instytucję, np. bank, w celu uzyskania poufnych informacji, takich jak hasła i numery kart kredytowych.
  • Ataki typu Denial of Service (DoS): polegają na przeciążeniu sieci lub systemu, aby uniemożliwić lub utrudnić dostęp do zasobów, usług lub informacji.
  • Ataki typu Man-in-the-Middle (MitM): polegają na podsłuchiwaniu i manipulowaniu komunikacją między dwoma stronami, aby uzyskać nieuprawniony dostęp do poufnych informacji.
  • Ataki typu malware: ataki przy użyciu złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy, trojany, ransomware, które infekują systemy informatyczne, w celu uzyskania nieuprawnionego dostępu do informacji lub zasobów.

Organizacje i użytkownicy mogą stosować różne metody i narzędzia, aby chronić się przed atakami cybernetycznymi, takie jak:

  • Zabezpieczenia sieci, takie jak firewalle, sieci wirtualne (VLAN), w celu ochrony przed nieautoryzowanym dostępem.
  • Używanie silnych haseł, dwuskładnikowej autentykacji, w celu ochrony kont użytkowników.
  • Używanie oprogramowania antywirusowego i antymalware'owego, aby chronić systemy przed infekcjami.
  • Regularne aktualizacje systemów operacyjnych i oprogramowania, aby wyeliminować znane podatności.
  • Szkolenie użytkowników w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego, w celu poprawy świadomości i zmniejszenia ryzyka ataków.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close