Close

SLA

SLA (Service Level Agreement) to umowa między dostawcą usług a klientem, w której określone są poziomy jakości świadczonych usług oraz zasady wynagradzania za nie. SLA to narzędzie, które pozwala na zapewnienie jakości usług oraz na uregulowanie kwestii finansowych między dwoma stronami. W ramach SLA, dostawca usług zobowiązuje się do spełnienia określonych wymagań jakościowych, takich jak czas odpowiedzi, dostępność usługi czy jakość wykonywanych prac. Klient z kolei zobowiązuje się do zapłacenia ustalonej opłaty za świadczone usługi. SLA jest stosowana w różnych branżach, w tym w sektorze IT, usługach hostingowych, telekomunikacyjnych, transportowych czy energetycznych. Umowa ta jest szczególnie ważna w przypadku świadczenia usług dla firm i instytucji, które wymagają wysokiej jakości usług oraz stabilności działania. W przypadku niewywiązania się z postanowień SLA, umowa może przewidywać różne formy kar finansowych, takie jak np. obniżenie opłat lub zwrot kosztów.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close