Close

Protokół

W kontekście technologii i komunikacji odnosi się do zestawu zasad, procedur lub standardów, które określają sposób, w jaki urządzenia lub systemy komunikują się ze sobą w celu wymiany danych. Protokoły są kluczowymi elementami infrastruktury sieciowej, Internetu oraz komunikacji między różnymi urządzeniami.

Protokoły są kluczowymi elementami interoperacyjności między różnymi systemami i urządzeniami. Standardy te umożliwiają skuteczną komunikację i wymianę informacji w różnych środowiskach komputerowych.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close