Close

Kanban

Kanban to metoda zarządzania projektem i organizacji pracy, która skupia się na wizualizacji, kontrolowaniu przepływu pracy i minimalizacji marnotrawstwa. Pochodzi z japońskiego terminu oznaczającego "tablicę" lub "widok wizualny".

Podstawowym elementem Kanban jest tablica Kanban, która przedstawia przepływ pracy w formie kolumn i kart. Każda kolumna reprezentuje etap procesu, a karty reprezentują zadania lub elementy pracy. Karty przemieszczają się z jednej kolumny do drugiej, odzwierciedlając postęp prac. 

Jest metodyką elastyczną, dzięki czemu szybko może się dostosować do różnych kontekstów i typów projektów. Często jest stosowana w projektach związanych z rozwojem oprogramowania, zarządzaniem zadaniami, procesami produkcyjnymi, obsługą klienta i wieloma innymi obszarami, w których istnieje potrzeba efektywnego zarządzania pracą.

Bazowe założenia metodyki:

  1. Wizualizacja pracy: Tablica Kanban zapewnia wizualne odwzorowanie przepływu pracy, umożliwiając zespołowi widok na wszystkie zadania, ich aktualny stan i kolejność wykonywania. Dzięki temu wszyscy mają jasny obraz dotychczasowego postępu i bieżących zadań.

  2. Limitowanie pracy w toku (Work in Progress, WIP): Każda kolumna na tablicy Kanban ma określony limit, który ogranicza liczbę zadań, które mogą znajdować się jednocześnie w danym etapie procesu. To zapobiega przeciążeniu zespołu pracą i pomaga utrzymać płynny przepływ pracy.

  3. Ustalanie priorytetów: Kolejność zadań na tablicy Kanban wskazuje priorytety. Ważne jest ustalenie i utrzymanie priorytetów, aby zespół skupił się na najważniejszych zadaniach i zapewnił ich terminowe wykonanie.

  4. Ciągłe doskonalenie: Metodologia Kanban opiera się na kulturze ciągłego doskonalenia. Zespołowi zależy na eliminowaniu przeszkód, redukcji czasu cyklu pracy i zwiększaniu wydajności. Regularne przeglądy, analiza danych i adaptacja procesu są kluczowe dla ciągłego doskonalenia.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close