Close

Vulnerability

Vulnerability, inaczej "podatność" to słabość lub luka w systemie informatycznym lub aplikacji, która może zostać wykorzystana przez atakującego w celu naruszenia bezpieczeństwa systemu. Podatności mogą wynikać z błędów programistycznych, konfiguracyjnych lub projektowych i mogą prowadzić do różnych zagrożeń, takich jak kradzież danych, wstrzykiwanie złośliwego kodu, ataki DDoS itp.

Podatności mogą być klasyfikowane w różny sposób, np. ze względu na ich rodzaj, poziom ryzyka, potencjalne konsekwencje itp. Przykłady podatności to m.in. błędy programistyczne, luki w zabezpieczeniach, słabe hasła, nieaktualne oprogramowanie, brak weryfikacji danych wejściowych itp.

Aby chronić się przed atakami wykorzystującymi podatności, należy regularnie aktualizować oprogramowanie i systemy, stosować silne hasła, uwierzytelnianie wieloetapowe i szyfrowanie danych, a także stosować odpowiednie zabezpieczenia, takie jak firewall, antywirusy, systemy wykrywania intruzów itp. Ważne jest również przeprowadzanie regularnych audytów bezpieczeństwa, aby wykrywać i usuwać podatności.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close