Close

Sztuczna inteligencja

Sztuczna inteligencja (ang. artificial intelligence, AI) to dziedzina informatyki, która zajmuje się tworzeniem systemów i programów, które naśladują inteligencję ludzką, tj. zdolność do myślenia, uczenia się, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. Sztuczna inteligencja wykorzystuje algorytmy, modele matematyczne, sieci neuronowe, uczenie maszynowe, a także techniki przetwarzania języka naturalnego i przetwarzania obrazów, aby tworzyć systemy, które mogą analizować dane, wyciągać wnioski, prognozować zachowania i podejmować decyzje na podstawie wcześniej nabytej wiedzy.

Przykłady zastosowań sztucznej inteligencji to m.in.: systemy rekomendacyjne, które na podstawie wcześniejszych preferencji użytkowników sugerują im kolejne produkty lub treści, chatboty, czyli programy komputerowe, które naśladują rozmowę z człowiekiem i mogą odpowiadać na zadane pytania, systemy diagnozowania chorób na podstawie analizy danych medycznych, samouczące się roboty przemysłowe, które mogą automatyzować procesy produkcyjne, systemy analizy obrazów, które pozwalają na automatyczne rozpoznawanie i klasyfikowanie obiektów na zdjęciach czy wideo.

Sztuczna inteligencja ma ogromny potencjał w wielu dziedzinach, takich jak przemysł, medycyna, finanse, transport czy edukacja. Jednocześnie, pojawiają się również obawy związane z jej wpływem na pracę ludzi, prywatność i bezpieczeństwo danych oraz etykę stosowania tych technologii.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close