Close

Autentykacja

Autentykacja (ang. authentication) to proces potwierdzenia, że dana osoba, urządzenie lub komunikujący się podmiot jest rzeczywiście tym, za kogo się podaje. Jest to procedura weryfikacji tożsamości i uprawnień, która ma na celu zapewnienie poufności i bezpieczeństwa informacji oraz ograniczenie dostępu do chronionych zasobów.

Proces autentykacji polega na zbieraniu i weryfikowaniu danych uwierzytelniających w celu potwierdzenia, że osoba lub urządzenie są tymi, za kogo się podają. Najczęściej wykorzystuje się identyfikatory, takie jak nazwa użytkownika, adres e-mail, numer identyfikacyjny lub numer konta, w połączeniu z pewnym rodzajem tajnej informacji lub czynnikiem uwierzytelniającym, na przykład hasłem, kodem PIN, kluczem kryptograficznym, odciskiem palca czy wzorem rozpoznawczym.

Po dostarczeniu danych uwierzytelniających, system przeprowadza proces weryfikacji, porównując podane informacje z wcześniej zapisanymi w swojej bazie danych. Jeśli dane są zgodne, użytkownik lub urządzenie zostaje pomyślnie uwierzytelnione, a dostęp do określonych zasobów lub funkcji jest udzielany.

Autentykacja jest kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa w systemach informatycznych, bankowości elektronicznej, usługach online, sieciach komputerowych i wielu innych obszarach. Poprawne autentykowanie zapobiega nieuprawnionemu dostępowi, kradzieży tożsamości i naruszeniom prywatności, umożliwiając tylko uprawnionym użytkownikom korzystanie z chronionych zasobów.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close