Close

Javascript

JavaScript jest językiem skryptowym, co oznacza, że ​​kod źródłowy jest wykonywany bezpośrednio przez przeglądarkę internetową, a nie przez kompilator. JavaScript umożliwia dodanie interaktywności do stron internetowych, takich jak animacje, formularze, menu rozwijane, a także umożliwia interakcję z użytkownikami strony.

JavaScript jest jednym z trzech głównych języków używanych w tworzeniu stron internetowych, obok HTML i CSS. Jest również stosowany po stronie serwera, dzięki technologii Node.js, która umożliwia uruchamianie kodu JavaScript poza przeglądarką.

JavaScript jest językiem obiektowym, co oznacza, że ​​operuje na obiektach, a nie na funkcjach czy procedurach. Posiada wiele wbudowanych metod i funkcji, a także wiele bibliotek i frameworków, które ułatwiają tworzenie aplikacji internetowych.

JavaScript jest bardzo popularny i szeroko stosowany w przemyśle IT, a jego rola w tworzeniu dynamicznych i interaktywnych stron internetowych oraz aplikacji internetowych jest niezbędna.

JavaScript, podobnie jak każdy inny język programowania, może stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa systemów informatycznych i aplikacji internetowych, jeśli jest używany nieodpowiednio lub złośliwie.

Przykładowe zagrożenia:

  1. Cross-site scripting (XSS) - to atak, w którym złośliwy kod JavaScript jest wstrzykiwany na stronę internetową, aby wykradł poufne informacje od użytkowników lub przejął kontrolę nad ich kontami. Atakujący może np. wysłać złośliwy link zawierający kod XSS, który zostanie wykonany, gdy użytkownik kliknie na niego.

  2. Cross-site request forgery (CSRF) - to atak, w którym złośliwy kod JavaScript jest używany do wysyłania nieautoryzowanych żądań do serwera, co może prowadzić do wykonania niepożądanych akcji przez użytkownika.

  3. Man-in-the-middle (MitM) - to atak, w którym atakujący przejmuje kontrolę nad połączeniem internetowym między dwoma urządzeniami i może wykonywać ataki XSS i CSRF, które byłyby trudne do wykrycia.

  4. Złośliwe skrypty - to ataki, w których atakujący umieszcza złośliwe skrypty JavaScript na stronie internetowej lub w aplikacji, które wykonują niepożądane akcje, takie jak pobieranie i wysyłanie poufnych informacji, przekierowywanie użytkowników na złośliwe strony lub uszkadzanie systemu.

Aby zminimalizować zagrożenia związane z JavaScript, należy stosować najlepsze praktyki programistyczne, takie jak walidacja wejścia użytkownika, ograniczanie uprawnień dostępu, stosowanie bibliotek i frameworków z zabezpieczeniami przeciwko atakom, aktualizowanie oprogramowania i korzystanie z narzędzi do wykrywania podatności i penetracji

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close