Close

APIPA

Ten skrót, będący w rozwinięciu ""Automatic Private IP Addressing", jest to mechanizm automatycznego przydzielania adresów IP w systemach operacyjnych Windows, który jest stosowany w przypadku braku dostępnych adresów IP przydzielonych przez serwer DHCP. Gdy system Windows nie jest w stanie uzyskać adresu IP od serwera DHCP, automatycznie przydziela sobie adres IP z zakresu 169.254.0.1 do 169.254.255.254, który jest używany tylko w lokalnej sieci i nie jest dostępny poza nią. Adresy IP przydzielone przez APIPA nie zapewniają połączenia z Internetem, ale umożliwiają komunikację w lokalnej sieci. APIPA jest przydatne w sytuacjach, gdy serwer DHCP w sieci jest niedostępny lub nie ma wystarczającej liczby dostępnych adresów IP. Jednocześnie APIPA jest uważane za tymczasowe rozwiązanie i zaleca się unikanie jego stosowania na rzecz stałego przypisywania adresów IP.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close