Close

TTL

TTL to skrót od Time To Live (czas życia) i jest to wartość wykorzystywana w protokołach sieciowych, takich jak IP (Internet Protocol), która określa, jak długo pakiet danych może być przechowywany lub przekazywany przez różne urządzenia sieciowe. Wartość TTL jest ważnym elementem protokołów sieciowych, który pomaga w zarządzaniu i kontrolowaniu przepływu danych w sieci.

W protokole IP, każdy pakiet danych posiada pole TTL, które określa maksymalną liczbę skoków lub przetwarzania, które może wykonać pakiet w sieci. Po każdym skoku, wartość TTL jest zmniejszana o 1. Jeśli wartość TTL osiągnie zero, pakiet jest odrzucany i nie jest przetwarzany dalej, aby zapobiec nieskończonemu przetwarzaniu i przeciążeniu sieci.

TTL jest również wykorzystywany w innych protokołach sieciowych, takich jak DNS (Domain Name System) i ICMP (Internet Control Message Protocol). W protokole DNS, wartość TTL określa, jak długo informacja o rekordzie DNS powinna być przechowywana w cache, aby uniknąć częstego odpytywania serwera DNS. W protokole ICMP, wartość TTL jest wykorzystywana do testowania połączenia sieciowego między dwoma punktami, w celu określenia, jak daleko pakiet musi przejść, aby dotrzeć do celu. 

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close