Close

System operacyjny

System operacyjny (ang. operating system) to programowa warstwa oprogramowania, która zarządza zasobami komputera i umożliwia użytkownikom oraz aplikacjom korzystanie z tych zasobów. Jest to podstawowy element każdego komputera lub urządzenia elektronicznego. Różne systemy operacyjne mają swoje specyficzne cechy i są stosowane na różnych platformach, takich jak Windows, macOS, Linux, Android itp. Każdy system operacyjny ma swoje własne interfejsy, narzędzia i funkcje, które dostosowane są do specyfiki danego środowiska i potrzeb użytkowników.

Podstawowe funkcje, które powinien spełniać system operacyjny:

  1. Zarządzanie zasobami: System operacyjny zarządza zasobami sprzętowymi, takimi jak procesor, pamięć RAM, dyski twarde, urządzenia wejścia/wyjścia itp. Kontroluje dostęp do tych zasobów i przydziela je różnym aplikacjom i procesom w sposób efektywny.

  2. Zarządzanie plikami: System operacyjny umożliwia tworzenie, usuwanie, przenoszenie i organizowanie plików na dyskach twardych lub innych nośnikach danych. Zapewnia strukturę katalogów i umożliwia dostęp do plików przez aplikacje i użytkowników.

  3. Zarządzanie procesami: System operacyjny zarządza procesami, czyli działającymi programami. Kontroluje rozpoczynanie, zatrzymywanie i przełączanie między procesami oraz alokuje zasoby dla każdego procesu.

  4. Interakcja z użytkownikiem: System operacyjny dostarcza interfejs użytkownika, który umożliwia użytkownikom komunikację z komputerem. Może to być interfejs graficzny (GUI), w którym użytkownicy korzystają z ikon, menu i okien, lub interfejs wiersza poleceń, w którym komendy wprowadza się za pomocą tekstu.

  5. Zarządzanie siecią: W przypadku komputerów połączonych w sieć, system operacyjny może zarządzać połączeniami sieciowymi, protokołami komunikacyjnymi i udostępnianiem zasobów sieciowych.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close