Close

Podszywanie się

Podszywanie się to działanie polegające na udawaniu kogoś innego lub tworzeniu fałszywej tożsamości, w celu osiągnięcia korzyści lub uniknięcia kary za przestępstwo lub inną nielegalną działalność. Może to obejmować podszywanie się pod inną osobę, firmę, organizację, urząd, itp.

Podszywanie się jest nielegalne i stanowi przestępstwo zgodnie z polskim prawem. Zgodnie z art. 190 Kodeksu Karnego, kto podszywa się pod inną osobę lub fałszuje dokument w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Jeśli jednak osoba ta działa w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w sposób szczególnie zorganizowany lub popełnia czyn z użyciem nieuprawnionego dostępu do systemu informatycznego, grozi jej kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Ponadto, w przypadku gdy podszywanie się ma na celu popełnienie innego przestępstwa, takiego jak np. oszustwo, wyłudzenie, szantaż, itp., grozi za to kara zgodnie z odpowiednim przepisem Kodeksu Karnego.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close