Close

SSTP

"Secure Socket Tunneling Protocol", w skrócie "SSTP". Ten protokół tunelowania VPN został opracowany przez firmę Microsoft. Zapewnia bezpieczne i szyfrowane połączenie między klientem VPN a serwerem VPN. SSTP działa na protokole SSL/TLS, co oznacza, że jest w stanie przechodzić przez większość zapór ogniowych i filtrów internetowych.

Protokół SSTP jest obsługiwany przez systemy operacyjne Microsoft Windows Vista, 7, 8, 8.1 i 10, a także na niektórych urządzeniach mobilnych. SSTP wykorzystuje szyfrowanie SSL/TLS do zapewnienia poufności danych, a także do uwierzytelniania serwera VPN. W przypadku korzystania z certyfikatów SSL, klient VPN może dodatkowo zweryfikować tożsamość serwera VPN.

SSTP jest często stosowany do zapewnienia bezpieczeństwa w połączeniach VPN, szczególnie w przypadku połączeń złożonych przez zapory ogniowe i filtry internetowe, które mogą blokować inne protokoły tunelowania VPN. Jednym z głównych zalet SSTP jest to, że może przechodzić przez zapory ogniowe i filtry internetowe, ponieważ działa na porcie 443, który jest zwykle otwarty dla ruchu HTTPS.

Wady protokołu SSTP obejmują ograniczoną dostępność dla systemów operacyjnych innych niż Microsoft, a także brak otwartego kodu źródłowego, co utrudnia niezależną weryfikację bezpieczeństwa protokołu przez niezależne osoby.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close