Close

UDP

UDP (User Datagram Protocol) to protokół warstwy transportowej, który umożliwia przesyłanie danych w sieciach komputerowych. UDP działa w oparciu o datagramy, czyli pakiet danych, które przesyłane są między urządzeniami w sieci.

UDP jest protokołem bezpołączeniowym, co oznacza, że nie ma on żadnej formalnej procedury nawiązywania i kończenia połączenia między urządzeniami. Zamiast tego, aplikacje korzystające z UDP muszą same zarządzać przesyłaniem danych i kontrolować ewentualne błędy.

UDP jest często stosowany w aplikacjach, które wymagają szybkiego i efektywnego przesyłania danych, a błędy w przesyłanych danych są akceptowalne. Przykłady takich aplikacji to gry internetowe, przesyłanie strumieniowe (streaming) oraz transmisja w czasie rzeczywistym (np. wideo konferencje).

UDP jest także często wykorzystywany wraz z protokołem IP (Internet Protocol), tworząc protokół UDP/IP. W takim przypadku UDP dostarcza warstwę transportową, a IP - warstwę sieciową. Protokół UDP/IP jest jednym z najważniejszych protokołów używanych w Internecie i stanowi podstawę dla wielu aplikacji internetowych.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close