Close

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny to sposób na uwierzytelnienie i potwierdzenie autentyczności dokumentu lub informacji za pomocą środków elektronicznych. Podpis elektroniczny jest równoważny podpisowi odręcznemu na papierze, co oznacza, że ma takie samo znaczenie prawne. Podpis elektroniczny jest tworzony za pomocą specjalnych narzędzi, takich jak karty chipowe lub tokeny, które są w stanie zidentyfikować osoby składające podpis elektroniczny. W procesie podpisywania dokumentów, użytkownik potwierdza swoją tożsamość i składa elektroniczny podpis, który jest umieszczany na dokumencie elektronicznym. Podpis elektroniczny jest wykorzystywany w wielu dziedzinach, w tym w systemach bankowych, e-commerce, administracji publicznej, zdrowiu, a także w procesie rejestracji firm. Umożliwia on szybsze i bardziej efektywne przetwarzanie dokumentów, eliminując potrzebę drukowania i ręcznego podpisywania dokumentów. Podpis elektroniczny jest regulowany przez różne przepisy prawne, w tym dyrektywę Unii Europejskiej w sprawie podpisu elektronicznego (eIDAS). Standardy i wymagania dla podpisów elektronicznych są określane przez różne organy i organizacje, takie jak Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), który definiuje standardy dla podpisów elektronicznych i certyfikatów.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close