Close

System czasu rzeczywistego

System czasu rzeczywistego (Real-Time System) to rodzaj systemu operacyjnego, który jest zaprojektowany i zoptymalizowany do obsługi zadań o wysokim priorytecie i wymagających szybkiej odpowiedzi w określonym czasie. Główną cechą systemu czasu rzeczywistego jest gwarancja, że odpowiedź na zdarzenia będzie miała miejsce w ustalonym czasie, zwany czasem reakcji.

Systemy czasu rzeczywistego są szeroko stosowane w systemach, gdzie krytyczne jest przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym, takich jak systemy kontroli przemysłowej, systemy nawigacyjne, systemy medyczne, systemy sterowania lotem, robotyka, automatyka, systemy alarmowe, gry wideo i wiele innych.

W systemach czasu rzeczywistego wyróżniamy dwa główne typy:

  1. Systemy czasu rzeczywistego o twardych ograniczeniach (hard real-time): W tych systemach niezachowanie się czasu reakcji może prowadzić do poważnych konsekwencji, włącznie z niepowodzeniem systemu. Priorytety zadań są ściśle określone, a system musi spełnić swoje zadanie w określonym czasie. Przykładem takiego systemu może być system kontroli lotu samolotu.

  2. Systemy czasu rzeczywistego o miękkich ograniczeniach (soft real-time): W tych systemach zachowanie się czasu reakcji jest ważne, ale niezachowanie go nie powoduje natychmiastowych i poważnych konsekwencji. System stara się jak najlepiej spełnić wymagania czasowe, ale może tolerować pewne opóźnienia. Przykładem takiego systemu może być system przetwarzania transmisji wideo.

Aby spełnić wymagania czasowe, systemy czasu rzeczywistego wykorzystują różne techniki, takie jak przydzielanie priorytetów zadaniami, planowanie czasu, mechanizmy synchronizacji, obsługę przerwań i wiele innych.

Ważne jest zauważenie, że nie wszystkie systemy operacyjne są systemami czasu rzeczywistego. Większość popularnych systemów operacyjnych, takich jak Windows, macOS czy Linux, nie zapewnia gwarancji czasu reakcji w określonym czasie i nie są zoptymalizowane pod kątem systemów czasu rzeczywistego. Istnieją jednak specjalne systemy operacyjne, takie jak QNX czy FreeRTOS, które są projektowane specjalnie dla aplikacji czasu rzeczywistego.

0|1|2|3|4|5|6|7|8|9|A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|Ł|M|N|O|P|Q|R|S|Ś|T|U|V|W|X|Y|Z

Close